Pamiętaj, że informacje o zasadach wjazdu na teren danego państwa oraz o obowiązujących tam restrykcjach należy aktualizować na bieżąco - także przed wyjazdem.

Najbardziej aktualne informacje na temat stanu bezpieczeństwa w danym kraju, znajdują się na stronie www.msz.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat podróżowania do poszczególnych państw, obowiązujących obostrzeń oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podróży znajdziesz na stronach Informacje dla podróżujących oraz Koronawirus – podróże za granicę.